VISION

Kiruna Irons vision är att bli en globalt betydande leverantör av industriella mineraler av högsta kvalitet till stålindustrin och andra branscher som är beroende av högkvalitativa mineraler. Bolagets strategi är att utveckla sin svenska järnmalmsportfölj samtidigt som man aktivt söker möjligheter att förvärva högkvalitativa avancerade projekt.

FÖRETAGETS HISTORIA

Kiruna Iron AB (KIAB) grundades 2010 i Sverige, som ett helägt dotterbolag till det dåvarande ASX-listade Scandinavian Resources Ltd (SCR). Under 2012 förvärvade ASX-listade Hannans Ltd (HNR) SCR genom en överlåtelse, vilket resulterade i att KIAB blev ett helägt dotterbolag till HNR. 2016 genomförde HNR en in-speciedistribution av Critical Metals Ltd (CMS) till sina aktieägare, vilket resulterade i att KIAB nu är ett helägt dotterbolag till CMS.