Styrelseledamöter

KRIS GRAM
Styrelseordförande

Mr Gram utexaminerades från University of St. Andrews I Skottland år 2000 med en MA i Management. Efter att ha tillbringat 5 år hos Capgemini Consulting som strategikonsult anslöt han till den företagsfinansiella avdelningen vid den norska investeringsbanken Pareto. Hos pareto har Mr Gram fokuserat på aktie- och obligations kapitalanskaffningar, börsintroduktioner och M&A för gruvföretag. I rollen som partner hos Pareto han han skapat och hanterat flera storskaliga internationella transaktioner. Mr Gram är för närvarande VD för ett familjeägt investeringsföretag.

AMANDA SCOTT
Teknisk Styrelseledamot - I De Svenska Dotterbolagen

Ms Scott har varit prospekteringschef och prospekteringskonsult för företagsgruppen sedan 2008 och invaldes som styrelseledamot i Critical Metals Scandinavia AB år 2014 och i Kiruna Iron AB år 2016. Amanda spelade en integrerad roll i utvecklingen av Hannans Ltd:s (ASX:HNR) West Australian portfölj, erkänns upptäckten av den höggradiga järnmineraliseringen vid Jigalongprojektet i östra Pilbara, Western Australia, och har utvecklat den Skandinaviska projektportföljen. Amanda har en examen inom vetenskap (Geologi) vid Victoria University of Wellington, är medlem av the Australian Institiute of Mining & Metallurgi, ägare av konsultföretaget Scott Geological AB och innehar svenskt medborgarskap.

OLOF FORSLUND
Styrelseledamot(Non-Executive Director)

Mr Forslund är geofysiker och har stor internationell erfarenhet inom mineralprospekteringsindustrin, särskilt inom utveckling och tillämpning av geofysiska instrument och radarteknologi. Hans uppdrag har omfattat verksamhet i Sverige, Japan, Sydkorea, Tyskland, Belgien, Italien, Frankrike, Kanada och USA. Mr Forslund började arbeta för SGU 1966 och var under perioden 2003-2007 regionchef för SGU:s svenska mineralresurs informationskontor i Malå, Sverige (www.sgu.se). Mr Forslund var en av grundarna av och VD för Malå GeoScience (www.malags.com) mellan 1994 och 1998. Företaget är idag världsledande inom design och tillverkning av Ground Penetrating Radar (GPR) system.

DAMIAN HICKS
Verkställande Direktör (Executive Director)

Mr Hicks har en examen inom handel (Bokföring och Finans) vid University of Western Australia. Han är en godkänd jurist och advokat inom högsta domstolen i Western Australia, har en examen i Applied Finance & Investment från FINSIA, en företagsledarutbildning. Mr Hicks är verkställande direktör för ASX-listade Hannans Ltd, ordförande i det rådgivande företaget Corporate Board Services och i det gödningsmedelstekniska företaget Errawarra Resources Ltd.

MINDY KU
Ekonomichef & Företagssekreterare

Mrs Ku är medlem av CPA Australia, har en Bachelor of Science i datavetenskap från University of Greenwich och har en mångsidig erfarenhet av ekonomi, redovisning och bokföring, informationsteknik, marknadsföring och företagsledning, både i Australien och internationellt. Mindy är Verkställande Direktör för det rådgivande företaget Corporate Board Services som stöttar och ger råd till ASX-listade, publika och privata företag inom flertaliga jurisdiktioner som finansiell hantering och företagsledning.