PALJASJÄRVI – ETT PROJEKT AV NATIONELL BETYDELSE

Paljasjärvi är en potentiell malmfyndighet (3½ km lång) av nationell betydelse, som kan producera mycket eftertraktade högkvalitativa järnkoncentratprodukter. Paljasjärvi ligger 80 km från pelletsanläggningar, industri, samhälle och infrastruktur i Kiruna, Sverige. Ett första JORC-resurs borrprogram och en fältundersökning angående en slampipeline planeras för juni till augusti 2019.

Premium-produkt


Fyndighetens potential


Prospekteringshistoria


Logistik Infrastruktur


Samråd med sakägare


Nationsspecifika faktorer

 

Independent Geologist’s Report on the Mineral Assets of Critical Metals Ltd