KAPITALSTRUKTUR

Kiruna Iron AB är ett dotterbolag som ägs helt av Critical Metals Ltd

ORGANISATIONSNUMMER (SE)

556811-8060