RAKKURI – NÄRA TILL JÄRNVÄG, VÄGAR, EL OCH PELLETSVERK

Rakkuri ligger ungefär 5 km söder om Kiruna and består av en skarnhållen magnetitfyndighet - Rakkurijärviprospektet.

Rakkurijärviprospektet ligger ca 2 km mot sydväst och längs med Rakkurijokiprospektet, ungefär 8 km sydväst om Kirunas stad. Nästan all mineralisering vid Rakkurijärvi är belägen under sjön och detaljerade miljöstudier krävs för att förstå vilken påverkan en tömning av sjön skulle ha för ett potentiellt gruvscenario.

I Sverige är järnvägen statligt ägd och tillgänglig för att användas av tredje parter som önskar ha tillgång till djupa järnmalmshamnar antingen i Narvik, Norge (180km) eller Luleå, Sverige. (340km).

Ett internationellt järnmalmsföretag betalade 1 miljon USD för att genomföra en due diligence (DD) av Rakkuri under 2015. Samtidigt som DD:n bekräftade den information som KIAB tillhandahållit, uteslöt de snabbt fallande järnpriset vid den tiden att en transaktion att genomfördes.

RAKKURIPROJEKTET 2017 RESURSBERÄKNING VID 20% FE CUT-OFF (RAKKURIJÄRVIFYNDIGHETEN)

Prospekt Klassification Tonnage (Mt) Järn (% Fe) Fosfor (% P) Svavel (% S) Densitet (t/m3)
Rakkurijärvi Indikerad 55.7 27.5 0.07 0.9 3.3
             

 

Independent Geologist’s Report on the Mineral Assets of Critical Metals Ltd