VITTANGI – AVANCERADE JORC-KOMPATIBLA FYNDIGHETER

Vittangi består av de båda järnfyndigheterna Vathanvaara och Masugnsbyn.

På Vathanvaarafyndigheterna har i princip inte förekommit någon sentida modern prospektering efter järnmalm och över huvud taget väldigt lite borrning. Sorvivuoma- och Mänty Vathanvaarafyndigheterna har endast två historiska borrhål vardera. Vidder och halter vid de tre fyndigheterna är mycket tillfredsställande och inkluderar:

Alla tre fyndigheterna i Vathanvaara är i nuläget öppna på djupet och har signifikant potential att utöka den nuvarande JORC-kompatibla mineralresursberäkningen vid Vathanvaara genom ytterligare borrning. Som tillägg inkluderar tillståndsområdet dessutom fler ännu icke testade magnetiska och gravitativa anomalier som också har potential att innehålla ytterligare skarn (magnetit) mineralisation.

På fyndigheten Masugnsbyn har en signifikant mängd historisk borrning genomförts och därför klassificeras den nuvarande JORC-kompatibla mineralresursberäkningen (MRE) som indikerad. Fyndigheten har goda vidder och halter och återstår öppen på djupet vilket skapar god potetial för ytterligare addering av tonnage till den existerande JORC-kompatibla MRE:n Avstånden mellan borrhålen inom den JORC-kompatibla MRE:n är rätt vida med ett medelavstånd av 200 meter, ytterligare infyllande borrning ner till minst 50- metersprofiler kommer öka säkerheten i mineralresursberäkningen.

Historisk diamantborrning vid både Vathanvaara och Masugnsbyn fyndigheterna har bekräftat goda halter och vidder av magnetitmineralisation och det har visat sig att magnetitmineralisationen sammanstämmer väl med magnetiska geofysiska data.

Preliminärt metallurgiskt testarbete som genomförts av tidigare prospekterare på malm från Masugnsbyn (Junosuando) har påvisat att höghaltigt magnetitkoncentrat kan erhållas trots att sulfidinnehållet i snitt är >3%. Ytterligare detaljerat metallurgiskt testarbete krävs för att bestämma om sulfiden kan avlägsnas med ett gott resultat före eller efter koncentration genom flotation eller roasting.

Preliminärt metallurgiskt testarbete behöver genomföras på järnmalm från Vathanvaarafyndigheterna.

VATHANVAARA JÄRNPROJEKT – JORC (2004) RESURSBERÄKNING VID 15% FE CUT-OFF

Prospekt Fyndighet Klassifikation Tonnage (Mt) Järn (% Fe)
Vathanvaara Vathanvaara Antagen 37.2 37.3
  Mänty Vathanvaara Antagen 38.3 37.3
  Sorvivuoma Antagen 5.5 38.3
Combined   Antagen Total 73.0 35.1

MASUGNSBYN JÄRNPROJEKT – JORC (2004) RESURSBERÄKNING VID 20% FE CUT-OFF

Prospekt Fyndighet Klassifikation Tonnage (Mt) Järn (% Fe)
Masugnsbyn Masugnsbyn Indikerad 87.0 28.3
    Indikerad Total 87.0 28.3